Lalita Mahatripura Sundari Dhyana | Sloka 2-3 and 4 | Meaning and Benefits |
Lalita Sahasranaam | Meaning of Namas Shri Mata-Shri Maharajani And Shrimat Simhasaneshwari |
Saundarya Lahari | Meaning of Sloka-8 and Sloka-9 | Sadhana and Benefits of Saundarya Lahari Sloka-8 and Sloka-9 |